Próba ciążowa – konflikt serologiczny

Badania immunologiczne są jedną z metod oznaczania hormonów białkowych łożyska. Twórcami tej metody są polscy lekarze: Z. Syierczyńska i E. Samochowiec, którzy opracowali metodę oznaczania gonadotropiny kosmówkowej (HCG). Metoda ta polega na hamowaniu serologicznej reakcji antygen — przeciwciało przez HCG zawarte w płynach ustrojowych. Sprawdzianem jest zahamowanie aglutynacji krwinek opłaszczonych przez HCG. Badanie to wykonujemy w probówce, a o wyniku badania świadczy sposób, w jaki testowe krwinki opadają na dno probówki. Wynik dodatni charakteryzują krwinki, które ułożyły się na dnie probówki w postaci wyraźnego krążka. Wynik ujemny charakteryzują krwinki rozproszone, wskutek połączenia się z przeciwciałami zawartymi w testowej surowicy.

Możesz również polubić…