Badanie genotypu

Rokowanie o możliwości powtórzenia się konfliktu serologicznego w każdej z następnych ciąż kobiet Rh(—) umożliwia nam badanie genotypu ojca w odniesieniu do genu warunkującego powstawanie antygenu D. Badanie to wykonujemy metodą pośrednią, tzn. z fenotypu cech grupowych układu Rh krwinek ojca wnioskujemy o jego genotypie. Pomocne w tym względzie są tabele podające zachowanie się liczbowej zależności między fenotypem i genotypem. Dla przykładu ojciec, którego fenotyp ma cechy CDE, jest w 100% homozygotą dla genu D.

Możesz również polubić…