Badanie płynu owodniowego (wód płodowych)

Opracowanie bezpiecznej techniki nakłuwania worka owodniowego i wynikająca stąd możliwość pobierania i badania płynu owodniowego dostarczyły wielu danych o stanie płodu. We wczesnej ciąży badania te dają możność wnioskowania o płci płodu, o jego kariotypie i błędach metabolicznych, a wyniki tych badań umożliwiają podjęcie decyzji przerwania ciąży ze wskazań eugenicznych. W II połowie ciąży wykonuje się w płynie owodniowym badanie bilirubiny, badanie równowagi kwasowo-zasadowej i parcjalnego ciśnienia tlenu (pO2) oraz badania hormonalne i serologiczne. Badania te pozwalają nam rozpoznać zagrożenie płodu.

Możesz również polubić…