Badania radiologiczne w położnictwie

Badania radiologiczne z uwagi na ich niewątpliwy wpływ na ustrój powinny być prowadzone z rozwagą i celowością. Zasady te zostały ujęte w wytycznych w sprawie zasad stosowania promieniowania jonizującego w opiece zdrowotnej.

Możesz również polubić…