Amnioskopia

Amnioskopia jest to oglądanie dolnego bieguna jaja płodowego. Przyrząd służący do tego celu — amnioskop — obejmuje zestaw różnego kalibru rurek endoskopowych z obturatorami oraz oświetlenie. Wskazania do amnioskopii istnieją u tych ciężarnych, u których istnieją obawy co do zagrożenia płodu. Najczęściej wykonuje się amnioskopię u kobiet z ciążą przeterminowaną, u ciężarnych z gestozą, chorobą nerek, obciążonym wywiadem położniczym, wysokim wskaźnikiem liczbowym ryzyka położniczego oraz dystrofią płodu. Celowe jest również szerokie zastosowanie amnioskopii u rodzących w I okresie porodu.

Możesz również polubić…