Klasyfikacja zmian patologicznych

Zasadnicze grupy podziału zmian patologicznych w popłodzie: 1. Wady rozwojowe popłodu. 2. Zmiany ogniskowe łożyska. 3. Zmiany rozpierzchłe w popłodzie. 4. Różne inne zmiany. 1. Do wad rozwojowych popłodu zaliczamy: łożysko błoniaste, obwałowane, wieloczęściowe, z dodatkowymi płatami i dodatkowymi zrazami, okienkowate, pierścieniowate, o nieprawidłowych kształtach, błoniasty przyczep pępowiny, naczynia błądzące i przodujące, pępowinę o dwóch naczyniach, nieprawidłową jej długość, zmiany guzowate pępowiny i wady błon płodowych pozałożyskowych. 2. Do zmian ogniskowych zaliczamy: skrzepy krwi w płycie podstawowej (pozałożyskowe), zawały łożyska, wylewy krwi śródłożyskowe, jamki łożyska, torbiele łożyska (w przegrodach), torbiele w płycie kosmkowej, osady włóknika w płycie kosmkowej, naczyniaki łożyska. 3. Do zmian rozpierzchłych włączamy: zmiany zapalne popłodu, zaburzenia w krążeniu krwi, zmiany rozproszone pomniejszające powierzchnię wymiany, zmiany naczyniowe, niedojrzałość tkanki łożyskowej. 4. Inne zmiany. Są to zwykle drobne, nieliczne, mało charakterystyczne zmiany, rozmieszczone w różnych miejscach poszczególnych elementów popłodu. W łożysku należy wymienić: zmiany włókniste w płycie podstawowej, sole wapnia z nietypowymi zmianami wstecznymi w pniach kosmkowych, nieprawidłowości i zwiększenie ilości trofoblastu pozakosmkowe- go oraz popłody z ciąż mnogich.

Możesz również polubić…