Badania hormonalne

W płynie owodniowym stwierdzono obecność gonadotropiny kosmówkowej, estriolu i kortyzolu oraz pregnantriolu i 17-ketosterydów. Jak dotąd, praktyczną przydatność mają tylko oznaczenia kortykosterydów i estriolu. Pregnantriol i 17-ketosterydy płynu owodniowego informują nas o stanie nadnerczy płodu. W ciążach powikłanych wadą rozwojową płodu, łącznie z nieprawidłowym wykształceniem się podwzgórza i przysadki mózgowej, stwierdza się niskie wartości tych sterydów. Bezpośrednią przyczyną jest niedorozwój płodowej części kory nadnerczy u płodu, który spostrzegamy w pewnych przypadkach wodogłowia płodu i w każdym niemal przypadku bezmózgowia. Wysokie natomiast wartości pregnantriolu i 17-ketosterydów stwierdzamy w płynach owodniowych płodów z przerostem kory nadnerczy. Poziom estriolu w płynie owodniowym zmienia się w zależności od czasu trwania ciąży i stopnia dojrzałości wątroby płodu. Druga z wymienionych zależności ma dużą wartość praktyczną i umożliwia nam ocenę stopnia zagrożenia płodu w konflikcie serologicznym, w którym zaburzona jest czynność odtruwająca wątroby. Ta. niewydolność wątroby powoduje niedostateczną inaktywację estriolu, a to z kolei rzutuje na jego rozpuszczalność w wodzie i wydalanie przez nerki. Następstwem tych zaburzeń jest niski poziom estriolu w płynie owodniowym lub całkowity jego brak. Objaw ten jest wykładnikiem znacznego zaawansowania choroby hemolitycznej płodu i ma szczególną wartość, ponieważ w tych przypadkach wyniki badań estriolu, wydalanego z moczem kobiety ciężarnej, mieszczą się z reguły w granicach normy.

Możesz również polubić…