Tachykardia

Umiarkowana tachykardia występuje u płodu przy niewielkim stopniu niedotlenienia. U zwierząt stopniowe zmniejszanie ciśnienia parcjalnego tlenu w powietrzu wdychanym wywołuje początkowo przyśpieszenie, a następnie zwolnienie czynności serca płodu. Tachykardia u płodu stanowi mechanizm kompensacyjny, który poprzez zwiększenie objętości wyrzutowej serca prowadzi do wyrównania niedoboru tlenu i usunięcia nadmiaru dwutlenku węgla. Jednakże tachykardię u płodu mogą wywołać również inne przyczyny: a. psychiczne pobudzenie matki, b. rozwijające się zakażenie u matki,c. reakcje sympatykotoniczne u matki, d. palenie papierosów przez matkę, e. infuzyjna kwasica płodu. Umiarkowana tachykardia może pojawić się u płodu pod wpływem bodźców dźwiękowych lub dotykowych. Prawdopodobnie może wystąpić również przy lekkim ucisku pępowiny w czasie ruchów płodu. Tachykardię występującą podczas porodu należy jednak uważać za wczesny objaw zagrożenia płodu, szczególnie gdy występuje w przebiegu przedłużonego porodu lub gdy poprzedza ją bradykardia. Nasilona tachykardia występuje w rozwijającym się zakażeniu, często wyprzedzając o kilka godzin wystąpienie stanu gorączkowego u matki. Naprzemienna tachykardia i bradykardia są również określane jako „wahania tętna płodu”. Tego typu zaburzenia czynności serca płodu, a szczególnie w połączeniu z niemiarowością, są sygnałem alarmowym ciężkiego niedotlenienia i w tej sytuacji właściwym postępowaniem jest szybkie ukończenie porodu.

Możesz również polubić…