Czynność serca płodu

Czynność serca płodu charakteryzuje rytm cwałowy. Rytm uderzeń serca płodu nie jest stały i może zmieniać się nawet w krótkich 5—10-sekundowych okresach. Zmienność rytmu serca płodu jest zależna od dynamiki krążenia płodowo-matczynego, ruchów płodu i czynności skurczowej mięśnia macicy. Częstość skurczów serca płodu w prawidłowo przebiegającym I okresie porodu wynosi 136/min ± 8, a w II okresie — 128/min ± 8. Częstość skurczów serca płodu zmienia się w przebiegu porodu, a zwłaszcza w II okresie porodu. Zmiany tej częstości, uchwytne metodą osłuchową, to bradykardia, tachykardia lub naprzemienna tachykardia z bradykardią, określone bradytachykardią lub „wahaniami tętna płodu”.

Możesz również polubić…