Metody badania czynności serca płodu

Badanie czynności serca płodu jest podstawową metodą w rozpoznawaniu zagrożenia płodu. W ocenie czynności serca płodu znajdują zastosowanie następujące metody. 1. osłuchiwanie stetoskopem położniczym, 2. kardiotokografia, 3. elektrokardiografia pośrednia i bezpośrednia, 4. fonokardiografia, 5. ultrasonografia, 6. polikardiografia.

Możesz również polubić…