Bilirubina

W każdym płynie owodniowym znajdują się śladowe ilości bilirubiny i barwników pokrewnych. Zwiększona ilość bilirubiny jest wykładnikiem choroby płodu. Bezpośrednią tego przyczyną jest nadmierny rozpad krwinek lub zaburzony transport bilirubiny do krążenia matki. Badanie poziomu bilirubiny stosuje się rutynowo w ciążach powikłanych konfliktem serologicznym. Im cięższy konflikt, tym wcześniej należy to badanie wykonać. Optymalnym terminem dla tych badań jest okres między 28 a 36 tygodniem ciąży, powszechnie zaś stosowaną metodą badania jest spektrofotometria. Metoda ta pozwala nam wnioskować o ilości bilirubiny z danych o przepuszczalności lub absorpcji światła monochromatycznego w poszczególnych długościach fal z uzyskanej za pomocą tego pomiaru krzywej. Z licznych technicznych opracowań tej metody najpowszechniej stosowana jest metoda Lileya, którą opisano w rozdziale o konflikcie serologicznym.

Możesz również polubić…