Radiologiczne objawy śmierci płodu

Radiologiczne objawy śmierci płodu są niepewne, bowiem podobne odchylenia mogą wystąpić również u żywego płodu. Objaw Spaldinga jest to dachówkowate nasuwanie się wzajemne płaskich kości czaszki płodu, najeży rozpatrywać tylko przy utrzymanym pęcherzu płodowym i braku czynności porodowej. Objaw ten może wystąpić i u płodu żywego przy znacznej adaptacji główki. Objaw Tagera — tzw. objaw kręgosłupowy — polega na różnicy ułożenia kośćca płodu w zależności od pozycji ciężarnej. Objaw ten występuje dość późno od chwili obumarcia płodu.

Możesz również polubić…