Inne przeciwciała

Istnieją próby wykrywania w czasie ciąży stanów zagrożenia płodu i noworodka na skutek konfliktu w zakresie układu ABO. Żadna jednak z dotychczasowych metod nie spełniła pokładanych w niej nadziei lub z powodu trudności technicznych nie ma charakteru rutynowo stosowanego testu. U noworodków podejrzanych o chorobę hemolityczną w zakresie układu ABO staramy się wykazać obecność przeciwciał opłaszczających ich krwinki. Wartość stosowanych w tym celu testów; Munck-Andersena, elucji lub zmodyfikowanego testu Coombsa, jest problematyczna, dlatego też nie są one powszechnie stosowane. Konflikty ciążowe w zakresie układu Rh i ABO należą do najczęstszych. Sporadycznie natomiast występują konflikty spowodowane antygenami innych układów grupowych krwi lub antygenami o dużej rzadkości występowania, tzw. antygenami prywatnymi. O możliwości takiego konfliktu należy myśleć w sytuacji, w której stwierdzamy chorobę hemolityczną noworodka i wykluczamy konflikt w zakresie grup krwi ABO i Rh. Postawienie właściwego rozpoznania umożliwia nam wykonanie badań na obecność przeciwciał odpornościowych w surowicy matki z zestawem (panelem) krwinek zawierających wszystkie antygeny grupowe. Przydatne dla tych celów są również krwinki ojca.

Możesz również polubić…