Polikardiografia płodowa

Polikardiografia płodowa jest to jednoczesna rejestracja czynności serca płodu przy zastosowaniu elektrokardiografii i fonografii; stwarza możliwość fazowej analizy czynności serca płodu. Interesujące jest stwierdzenie na podstawie analizy fazowej skurczów serca, że tachykardii wywoływanej niedotlenieniem nie towarzyszą zaburzenia poszczególnych faz cyklu sercowego lub występują, lecz bardzo nieznacznego stopnia. Zaburzenia dynamiki skurczu sercowego spotyka się często podczas bradykardii. Występują zmiany czasu trwania skurczu i rozkurczu mechanicznego oraz fazy skurczu asynchronicznego komór, który wydłuża się podczas niedotlenienia płodu do 0,07—0,08 s. Wydłużenie fazy skurczu asynchronicznego wskazuje na zaburzenie w przewodnictwie i jest objawem ciężkiego niedotlenienia.

Możesz również polubić…