Na czym polega leczenie alkoholizmu?

Odwyk alkoholowy to często ostateczność. Jednak dzięki profesjonalnej opiece medycznej oraz pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej możliwe jest pokonanie uzależnienia. Aby pokonać głód alkoholowy, ważne jest wypracowanie nowych nawyków. Kiedy niezbędne jest leczenie alkoholizmu? 

Leczenie alkoholizmu to walka o szczęśliwe życie!

Wiele osób obawia się leczenia ze względu na wysokie koszty terapii, mimo że alkoholizm może być poważną chorobą. Zgodnie z ustawą o wychowaniu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w Polsce leczenie uzależnień może być prowadzone bezpłatnie. Uzależnieni posiadający ubezpieczenie NFZ, lub ci, którzy nie są ubezpieczeni, mogą skorzystać z bezpłatnego leczenia alkoholizmu. Osoby współuzależnione mogą otrzymać bezpłatną pomoc, jeśli pozostają w związku małżeńskim lub mają dzieci z alkoholikiem. 

Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa wszystkie koszty związane z leczeniem. Wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego. Może to być legitymacja z firmy ubezpieczeniowej, odcinek renty lub zaświadczenie z pracy. Przyspiesza to proces przyjęcia do placówki. Placówka może potwierdzić tożsamość pacjenta poprzez okazanie paszportu lub dowodu osobistego.

Czy warto zwrócić się o pomoc?

Ważne jest, aby jak najszybciej podjąć leczenie w przypadku uzależnienia od alkoholu. Wsparcia powinien szukać nie tylko uzależniony, ale także członkowie jego rodziny. Często to właśnie oni są najbardziej dotknięci nałogowym zachowaniem alkoholika. Może to wpływać nie tylko na ich życie wewnętrzne, ale także na wyniki w pracy i życie społeczne. Są to ważne elementy, z których należy zdawać sobie sprawę. Czasami jednak trudno jest zdecydować się na terapię ze względu na znaczenie dla alkoholika. Warto w takich sytuacjach szukać wsparcia u psychologa.Leczenie alkoholizmu w Kielcach lub w innych miastach zawsze przynosi efekty, jeśli osoba chora chce pracować nad swoim zdrowiem i życiem. 

Jak działa leczenie alkoholizmu?

Istnieje wiele form leczenia dostępnych dla pacjentów korzystających z bezpłatnego leczenia alkoholizmu. Terapia ambulatoryjna może odbywać się w przychodniach. Możliwe jest jednak także leczenie w szpitalu lub na oddziale dziennym ośrodka leczenia uzależnień. Istnieje również leczenie stacjonarne. Dostępne jest również leczenie ambulatoryjne. Obejmuje ono szerokie badania diagnostyczne, leki, wsparcie terapeutyczne, edukację oraz konsultacje dla rodziny. Pacjenci korzystający z bezpłatnego leczenia w ośrodkach dziennych mogą korzystać z wyżywienia, leków, badań diagnostycznych, edukacji zawodowej, konsultacji dla rodziny. Na Oddział Detoksykacji i Terapii Uzależnień mogą być przyjęci pacjenci z aktualnym skierowaniem lekarskim. Ci muszą być kierowani do szpitala psychiatrycznego. Zwolnieni są jedynie ci, którzy z powodu wyroku sądowego muszą poddać się przymusowemu leczeniu alkoholizmu. 

W Poradni Terapii Uzależnień nie jest wymagane skierowanie od lekarza. Pacjenci mogą uzyskać bezpłatną pomoc zarówno psychologa, jak i instruktora Terapii Uzależnień w ramach Narodowego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Na bezpłatną terapię nierzadko trzeba czekać kilka miesięcy. Istnieje możliwość pogłębienia się choroby w przypadku przedłużającego się okresu oczekiwania. Płatny ośrodek leczenia alkoholizmu natomiast prawie zawsze jest rezerwowany natychmiast.

Co można zrobić, aby pomóc osobie uzależnionej?

Osoba uzależniona potrzebuje wsparcia ze strony rodziny i przyjaciół. Alkoholicy często czują się odrzuceni i zdezorientowani wewnętrznie. Mogą również doświadczać traumatycznych przeżyć, które nie stanowią dla nich żadnego problemu. Spojrzenie alkoholika na świat może być zupełnie inne niż osoby bez nałogu. Próbując przekonać osobę uzależnioną do uzyskania pomocy, należy o tym pamiętać. Jest to niezbędne, aby pomóc uzależnionemu kopać swoje uzależnienie. W większości przypadków wysiłki, aby samodzielnie zatrzymać uzależnienie od alkoholu, przynoszą niewielkie lub żadne efekty. 

W Polsce istnieje mnóstwo miejsc, do których można zgłosić się po pomoc. 

Możesz również polubić…