Inne parametry

Oznaczanie dalszych parametrów równowagi kwasowo-zasadowej, tj. deficytu zasad, pCO2, jonów HCO3, pozwala bardziej dokładnie określić rodzaj kwasicy. Jeszcze dokładniejsze wnioskowanie jest możliwe przy jednoczesnym oznaczaniu równowagi kwasowo-zasadowej w krwi matki i płodu. Podczas porodu w krwi matki pojawiają się kwaśne metabolity, przede wszystkim w wyniku beztlenowej glikolizy w pracującej mięśniówce macicy. Powstaje kwasica porodowa z przenikaniem mleczanów i pirogronianów do płodu, określana mianem kwasicy infuzyjnej. Jeśli wartości deficytu zasad (BD) w krwi matczynej i płodowej są zbliżone, można przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że kwasica ma charakter infuzyjny. Gdy wartości deficytu zasad w krwi płodowej są niższe o 4,0 mEq/l w porównaniu z krwią matki, wskazuje to na endogenną kwasicę płodu. Rozstrzygnięcie tego jest istotne, bowiem kwasica powstająca w wyniku zaburzeń przemiany materii u płodu jest objawem bardziej niepomyślnie rokującym niż kwasica infuzyjna.

Możesz również polubić…