Skutki, konsekwencje alkoholizmu. Społeczne i osobiste skutki nadużywania alkoholu

O tym, że z nadmiernego spożywania alkoholu wynika więcej złego niż dobrego, to powszechnie wiadomo.

konsekwencje alkoholizmu

Warto jednak pochylić się przez chwilę nad tym, w jaki sposób można popaść w uzależnienie i jakie są konsekwencje alkoholizmu. Panuje powszechne przekonanie o tym, że największe prawdopodobieństwo nadużywania alkoholu dotyczy osób, które pochodzą z rodzin destrukcyjnych, a także osób po dramatycznych osobistych przejściach. Jest to tylko część prawdy, gdyż jeżeli człowiek posiada silną psychikę i mocne poczucie własnej wartości, to nawet osobista tragedia go nie złamie.

Skutki alkoholizmu

W alkoholizm popadają najczęściej osoby wrażliwe, o słabej konstrukcji psychicznej dla których spożywanie alkoholu jest ucieczką od rzeczywistości. Skutki alkoholizmu są często bardzo tragiczne. Alkoholizm skutki jakie przynosi ta choroba, to przede wszystkim problemy ze zdrowiem i utrzymaniem stałego zatrudnienia. Przemoc domowa jest także często wymieniana jako bezpośredni skutek alkoholizmu. Stan upojenia alkoholowego zaburza bowiem postrzeganie rzeczywistości i zwalnia mechanizmy agresywne, które normalnie nie występują.

 

Możesz również polubić…