FHR

Podstawowa częstość skurczów serca płodu oznacza średnią częstość skurczów serca w przerwie międzyskurczowej przy braku akceleracji lub deceleracji. Może odpowiadać wynikom wyrywkowej oceny prowadzonej metodą osłuchową. Średnie wartości podstawowej częstości skurczów serca płodu wynoszą 120;—160/min. Za tachykardię uważa się wartości powyżej 160/min, a za bradykardię wartości poniżej 120/min.

Możesz również polubić…