Cukromocz

Glukoza przenika swobodnie z surowicy do płynu kłębkowego i ulega aktywnej, całkowitej reabsorpcji zwrotnej w cewce bliższej, pod warunkiem, że jej stężenie w surowicy nie przekracza 180 mg%. Przy stężeniach wyższych część glukozy pozostaje w płynie cewkowym niezresorbowana; całkowita zdolność cewkowej reabsorpcji glukozy (Tmc) ulega wysyceniu przy glikemii przekraczającej 400 mg% i wynosi około 300 mg na minutę. Niekiedy pojawia się cukromocz przy prawidłowej lub tylko nieznacznie podwyższonej glikemii. Jest on wywołany zwiększeniem ładunku przesączanej glukozy, wynikłym ze wzrostu przesączania kłębkowego w I połowie ciąży o 50%. Postuluje się także defekt enzymatycznej cewkowej reabsorpcji. Cukromocz nerkowy jest procesem łagodnym i występuje m.in. jako zjawisko przejściowe w I trymestrze ciąży u ok. 15% kobiet. Gdy utrzymuje się dłużej, może wskazywać na wczesną cukrzycę (po wyłączeniu laktozurii).

Możesz również polubić…