Przeciwciała Anty-Rh

W surowicy kobiety ciężarnej badamy obecność i miano przeciwciał anty-Rh za pomocą wzorcowych krwinek grupy O i znanym układzie cech układu Rh. Badanie to wykonujemy w odczynach: koloidowym, papainowym i pośrednim antyglobulinowym. U noworodków podejrzanych o chorobę hemolityczną wykonujemy bezpośredni odczyn antyglobulinowy, który pozwala nam stwierdzić obecność lub brak przeciwciał opuszczających ich krwinki.

Możesz również polubić…