Metody badania popłodu

W pracy kliniki położniczej ważną rolę odgrywają badania popłodu. W niejednym przypadku patologii ciąży i porodu stwierdzane zmiany w popłodzie pozwalają na postawienie właściwego rozpoznania. Popłód odgrywa zasadniczą rolę w rozwoju płodu w ciągu całego czasu trwania ciąży. Te wielorakie czynności kończą się nagle z chwilą urodzenia noworodka. Wtedy popłód staje się łatwo dostępny dla różnych metod badawczych. Przeprowadzane w tym czasie badania dają możność bezpośredniej oceny popłodu, a spotykane w nim zmiany zwykle pomagają w rozpoznaniu powikłań klinicznych. Jak już wspomniano, wyniki tych badań otrzymujemy dopiero po zakończeniu czynności tego narządu, podczas gdy dla postępowania klinicznego przydatniejsza byłaby wiadomość o stanie uszkodzenia popłodu w czasie trwania ciąży. Niestety dotychczas nie opracowano metody, która jednoznacznie określałaby stan czynności łożyska jeszcze przed jego urodzeniem. Wprawdzie istnieje dużo sposobów dostarczających wycinkowych wiadomości o stanie rozwoju jaja płodowego, lecz tylko pośrednio pozwalają one wnioskować o wydolności popłodu.

Możesz również polubić…