Badania antygenów i przeciwciał

Badania powyższe wykonuje się jako przygotowanie transfuzji krwi oraz dla poznania osobniczych cech płodu i jego stosunku serologicznego do matki i ojca. Na powierzchni krwinek czerwonych znajdują się drobiny białkowe, których budowa zależy od cech genetycznych osobnika. Różnorodność tej budowy decyduje o cechach grupowych tych krwinek. U części osobników antygeny układu ĄBO znajdują się również w płynach ustrojowych (wydzielacze). Są one identyczne w odniesieniu do właściwości biologicznych, a różnią się od antygenów krwinkowych budową drobiny. W globulinach surowicy każdego osobnika znajdują się przeciwciała o cechach izoaglutynin, tzn. takie, które powstają samoistnie w pierwszym roku życia dziecka i które aglutynują krwinki osobników o odmiennych cechach grupy AB. Przeciwciała te należą do klasy IgM, tzn. ze nie przechodzą przez łożysko. U części osobników i części kobiet ciężarnych znajdują się ponadto w surowicy przeciwciała antyerytrocytarne typu odpornościowego, które od izoaglutynin różnią się sposobem powstawania, budową i właściwościami biologicznymi.

Możesz również polubić…