Badania serologiczne

Serologia jest jedną z gałęzi i jedną z metod badania zjawisk odpornościowych, które w procesie rozrodu spełniają dużą i niedostatecznie jeszcze poznaną rolę. W badaniu ciężarnej stosuje się kilka metod, których celem jest ustalenie antygenów i przeciwciał matki, płodu i jego ojca oraz oznaczanie jakościowe i ilościowe hormonów białkowych łożyska.

Możesz również polubić…