Późne krwawienia poprodowe

Są to krwawienia maciczne, występujące po 24 godzinach od porodu do 6 tyg. połogu. Obecnie zdarzają się bardzo rzadko (około 1 : 1000 porodów). Zasadniczy wpływ na zmniejszanie częstości tego powikłania mają: dokładna ocena całości łożyska bezpośrednio po porodzie, prawidłowe prowadzenie III okresu porodu oraz aseptyka w czasie porodu i w pierwszym okresie połogu. Wśród przyczyn późnych krwawień wymienić należy trzy zasadnicze: 1. resztki tkanki łożyskowej — około 55%, 2. zaburzenie w inwolucji miejsca łożyskowego — około 20%, 3. zmiany zapalne i resztki doczesnej — około 25%. Krwawienie może być bardzo obfite, nawet o przebiegu dramatycznym. Postępowanie lecznicze zależy od objawów klinicznych. Przy obfitym krwawieniu należy wyskrobać jamę macicy. Zabieg wykonujemy po przetoczeniu krwi. Uzyskany materiał przesyłamy do badania histopatologicznego. Przy skąpym „poplamianiu” zwykle położnicę obserwuje się do 28 dnia połogu i po zbadaniu, w zależności od stanu macicy, podejmuje się decyzję co do wyskrobania jamy macicy bądź zwolnienia ze szpitala, zalecając dalszą obserwację i ewentualne leczenie zachowawcze w poradni. Rokowanie jest zwykle dobre, jednakże może zdarzyć się trwałe uszkodzenie macicy. Postępowanie profilaktyczne polega na właściwej pomocy położniczej w III okresie porodu i we wczesnym okresie połogu.

Możesz również polubić…