Fonokardiografia płodowa

Pracujące serce płodu jest źródłem energii akustycznej wywołującej zjawiska dźwiękowe w postaci tonów i szmerów serca. Fonokardiografia pozwala na graficzną rejestrację zjawisk dźwiękowych, towarzyszących czynności serca. Analiza płodowego ionokaidiogiamu obejmuje następujące elementy: a. czas trwania i budowę tonów serca płodu, b. czas trwania przerwy skurczowej i rozkurczowej, c. charakter szmerów skurczowych. Poza tym fonokardiografia jest wykorzystywana w kardiotokografii płodowej. Czas trwania I tonu może wykazywać wartości od 0,05 do 0,13 s, a czas trwania II tonu od 0,03 do 0,09 s. Szeroki zakres wartości podawany przez różnych autorów jest wynikiem odmiennych parametrów różnych urządzeń rejestrujących, zmiennością czynności serca płodu oraz zapisu związanego ze zmieniającym się położeniem płodu w macicy. Bardziej istotny jest stosunek wzajemny czasu trwania I i II tonu serca niż ich bezwzględne wielkości. W przebiegu ciąży patologicznej, a szczególnie w gestozach i przy konflikcie serologicznym, wydłuża się średni czas trwania I tonu, skraca przerwa skurczowa oraz pojawiają się szmery skurczowe.

Możesz również polubić…