Ultrasonografia położnicza

Ultrasonografia położnicza wykorzystuje następujące właściwości ultradźwięków:1. Wysyłane wiązki fal ultradźwiękowych napotykając powierzchnię graniczną dwóch ośrodków o różnych gęstościach zostają odbite od tych powierzchni. 2. Podobnie jak w falach dźwiękowych o niższej częstotliwości zachodzi zjawisko Dopplera. Zjawisko to, występujące przy odbiciu fali od ruchomego obiektu, polega na zmianie częstotliwości fali odbitej względem fali nadawanej. Pierwszą właściwość ultradźwięków wykorzystuje się w praktyce położniczej do lokalizacji łożyska, badania struktur wewnątrzmacicznych oraz cefalometrii. Drugą właściwość ultradźwięków, określoną też mianem ultrasonografii dopplerowskiej, wykorzystuje się do wykrywania i rejestracji czynności serca płodu.

Możesz również polubić…