Przetaczanie krwi

W ciężkim zakażeniu, a szczególnie w posocznicy, przetaczanie krwi jest obok antybiotyków podstawowym sposobem leczenia. W ciężkich zakażeniach, zwłaszcza wirusowych, celowe jest wstrzykiwanie dożylne lub domięśniowe y-globuliny. W bardzo ostrych zakażeniach, zwłaszcza o charakterze septycznym, podwyższona temperatura silnie obciąża ustrój. Jeśli po zastosowaniu właściwego leczenia antybiotykami temperatura nie opadnie, zastosowanie leków przeciwgorączkowych, jak np. piramidonu, jest celowe. Toksyny bakteryjne i uwalniane produkty rozpadu białek mogą wywołać upośledzenie czynności serca oraz spadek ciśnienia tętniczego krwi. W tych przypadkach należy stosować leki naparstnicowe, jak i działające na krążenie obwodowe. Kontrola gospodarki wodno-elektrolitowej oraz korekcja jej zaburzeń jest również ważnym elementem postępowania. W chorobach zakaźnych oraz w czasie leczenia wysokimi dawkami antybiotyków istnieje wzmożone zapotrzebowanie na witaminę C. Są dane co do ochronnego działania witaminy C w zakażeniach, bądź przez wzmożenie fagocytozy, bądź przez zwiększenie miana dopełniacza i przeciwciał.

Możesz również polubić…