Terapia odwykowa, alkoholowa – na czym polega. Alkoholizm – jak zerwać z nałogiem?

Walka z nałogiem to sprawa niebywale trudna i skomplikowana. Często bowiem trzeba się zmierzyć nie tylko ze swoimi wewnętrznymi słabościami, lecz także, a może przede wszystkim z presją środowiska. Nie jeden uzależniony wspominał o tym, że w warunkach odwykowych nie myślał nawet o alkoholu – problem jednak powracał wówczas, gdy trafiał z powrotem do swojego środowiska.

Na czym polega terapia alkoholowa

Na czym polega terapia alkoholowa? Aby móc zacząć skuteczne leczenie, to przede wszystkim trzeba przyznać się przed samym sobą, że problem istnieje. Najczęściej jest tak, że alkoholicy przez długie lata wypierają ze swojej świadomości to, że dzieje się z nimi coś niedobrego, zupełnie nie reagują na uwagi rodziny czy bliskich znajomych.

Terapia odwykowa, alkoholowa – na czym polega

Terapia odwykowa na czym polega? Najlepsze efekty przynosi terapia uzależnień prowadzona w ośrodku zamkniętym, gdzie początkowo pacjent jest zupełnie odseparowany od zewnętrznych bodźców. Terapia alkoholowa na czym polega? Istotną rolę w procesie wychodzenia z alkoholizmu odgrywa psychoterapia – zarówno ta prowadzona indywidualnie z każdym pacjentem jak i grupowa. Chodzi o to, aby nauczyć osobę uzależnioną nowych wzorców zachowań, które będzie mogła wykorzystywać w konfrontacji z problemem.

Esperal – jako kolejny sposób leczenia alkoholizmu

Kolejnym sposobem walki z alkoholizmem, może być farmakoterapia z wykorzystaniem leku Esperal, zwanego wszywką alkoholową. Działanie esperalu ma na celu zwielokrotnienie dolegliwości powodowanych przez zatrucie alkoholowe, w przypadku spożycia alkoholu w trakcie posiadania wszywki alkoholowej. Wszywkę alkoholową implementuje się podskórnie, najczęściej na pośladku lub pod łopatką. W przypadku leczenia alkoholizmu farmakologicznie powinniśmy dodatkowo poddać się psychoterapii w celu uzupełnienia całego procesu. W Polsce istnieje kilka specjalistyczny klinik medycznych zajmujących się wszywaniem leku esperal. Jedną z nich jest polecana przez pacjentów klinika leczenia uzależnień Insertmed. Na stronie internetowej kliniki znajdziemy pełną ofertę związaną z wszywką dla alkoholików esperal w Insertmed.

Możesz również polubić…