Klirens kreatyniny

Dokładność klirensu kreatyninowego jest duża przy spełnieniu następujących warunków: 1. kreatyninę należy absorbować odczynnikiem Lloyda, aby oddzielić ją od chromogenów moczu, 2. należy zapewnić dokładną zbiórkę moczu w okresie nie krótszym niż 3 godziny. Wartość prawidłowa określana tą metodą wynosi 130 ml/min, przy czym za dolną granicę przyjęto 80 ml/min. Wszystkie wskaźniki nerkowe ulegają obniżeniu z wiekiem chorych z powodu postępującego zaniku czynnych nefronów. Wartość prób czynnościowych nerek polega na ilościowym — w miarach fizjologicznych — ujęciu głównych składowych funkcji tego narządu oraz na możliwości wykrycia wczesnych zaburzeń czynności nerek. Zależnie od sprawy chorobowej — pierwszą uchwytną zmianą może być zmniejszenie przesączania kłębkowego lub też upośledzenie przepływu krwi przez nerki. Wynik próby zagęszczeniowej informuje o czynności cewki dalszej w zakresie gospodarki wodnej. W miarę postępu choroby wskaźniki czynności nerek zatracają swoistość, a dokładność ich także maleje: w rozwiniętej niewydolności nerek osiągają sztywne minimalne wartości. Stężenie białka w poszczególnych porcjach moczu różni się znacznie, lecz nie informuje dostatecznie o ilości utraconego z moczem białka. Rzeczywistą miarą tego procesu jest proteinuria dobowa. Przyjęto, że stała utrata białka z moczem powyżej 0,5 g/dobę wskazuje na organiczne zmiany w nerkach.

Możesz również polubić…