Bradykardia

Przyczyny i mechanizm powstawania bradykardii przedstawia. Wprowadzając daleko idące uproszczenie bradykardia może być uwarunkowana niedotlenieniem lub odruchem pochodzącym z układu nerwu błędnego. Bradykardia będąca wynikiem pobudzenia nerwu błędnego rzadziej występuje w pierwszym okresie porodu przy napieraniu główki na ujście o małym stopniu rozwarcia lub w czasie jej ustalania się, częściej natomiast występuje ona w drugim okresie porodu, w czasie skurczów partych, gdy główka styka się z miednicą w wychodzie oraz z przeponą miednicy. Bradykardia, powstająca w wyniku pobudzenia nerwu błędnego, występuje również przy założeniu peloty wyciągacza próżniowego, jak również w czasie zamykania łyżek kleszczy oraz w czasie trakcji. Bradykardia tego typu zwykle ustępuje po wstrzyknięciu dożylnym matce atropiny, która szybko przenika do krwiobiegu płodu. Należy jednak pamiętać, że bradykardia może również sygnalizować poważne zaburzenia w wymianie gazowej płodu. Za wysoce patologiczną bradykardię uważa się, gdy nie ustępuje przed upływem 40 sekund po zakończeniu skurczu. Stan taki zwykle stwierdzamy przy wypadnięciu pępowiny, gdyż. jej ucisk prowadzi do zaburzeń w krążeniu i wtórnie do niedotlenienia, lub w niewydolności maciczno-łożyskowej. Interpretacja osłuchowych zmian w czynności serca płodu nie jest łatwa i jednoznaczna, wymaga dużego doświadczenia i umiejętności powiązania tego objawu z całym obrazem klinicznym, wywiadem, przebiegiem ciąży i porodu oraz niejednokrotnie uzupełnienia tego badania innymi metodami.

Możesz również polubić…