Badanie równowagi kwasowo – zasadowej płodu

Zagrożenie płodu podczas porodu jest najczęściej związane z zaburzeniami w wymianie gazowej. Niedotlenienie stanowi nie tylko najczęstszą przyczynę okołoporodowych zgonów płodów i noworodków, lecz również późnych następstw u dzieci w ich dalszym rozwoju. Zaburzenia w wymianie gazowej oraz niektóre zaburzenia metaboliczne wywołują charakterystyczne zmiany w równowadze kwasowo-zasadowej. Niedotlenienie nieuchronnie prowadzi do kwasicy; wskazuje na to zależność między wysyceniem hemoglobiny tlenem a wartościami pH krwi. Wprowadzenie do diagnostyki położniczej amnioskopii umożliwia względnie wcześnie, to jest już na początku pierwszego okresu porodu, pobranie próbki płodowej krwi włośniczkowej (kilkudziesięciu mikrolitrów). Zastosowanie odpowiednich mikrometod fizykochemicznych stwarza możliwość śledzenia dokonujących się zmian w krwi płodu w przebiegu porodu. Duże rozpowszechnienie znalazła aparatura Micro-Astrup firmy Radiometer, pozwalająca oznaczać w małych objętościowo próbkach krwi parametry równowagi kwasowo-zasadowej oraz ciśnienie parcjalne tlenu.

Możesz również polubić…