Stetoskop położniczy

Wysłuchiwanie płodowych tonów serca stetoskopem położniczym przez wiele lat było powszechną i jedyną metodą oceny czynności serca płodu. Jednak obok zasadniczej zalety tej metody, jaką jest prostota, ma ona również liczne niedostatki. Głośność płodowych tonów serca stanowi około 1/10 tonów serca dorosłego nad klatką piersiową i często jest maskowana zewnętrznymi i wewnątrzmacicznymi artefaktami. Nawet przy dużej wprawie badającego kryje w sobie źródło licznych błędów, wynikających również z niedoskonałości naszego zmysłu słuchu. Nie pozwala ponadto na dokładną ocenę czynności serca płodu w czasie skurczu. Przy osłuchiwaniu w odstępach 5—20-minutowych, przez okres od 15 do 60 s, obejmujemy naszą obserwacją jedynie 5% czasu. Jakkolwiek wymienione niedostatki metody nie przekreślają jej wartości, to jednak wskazują na konieczność wprowadzenia zespołu metod doskonalszych i uzupełniających się wzajemnie.

Możesz również polubić…