Moczany i fosforany

Wielu autorów uważa ich obecność w moczu za charakterystyczną dla odmiedniczkowego zapalenia nerek. Świeżo oddany mocz jest przejrzysty, barwy słomkowej. Mocz podczas oziębienia może ulec zmętnieniu z powodu wytrącania się moczanów. W moczu o odczynie zasadowym wytrącają się fosforany. Po podgrzaniu moczu lub dodaniu kwasu octowego zmętnienie wywołane obecnością moczanów i fosforanów ustępuje. Mętny mocz może być spowodowany obecnością ropy, bakterii lub krwi. Rozstrzygnięcie jest możliwe na podstawie badania mikroskopowego osadu moczu. Badania osadu moczu dokonuje się w preparacie świeżym i barwionym wg metody Grama. W moczu świeżo oddanym można stwierdzić oprócz ww. składników również wałeczki nerkowe.

Możesz również polubić…