Badanie układu moczowego

Nerki są narządem, który ma decydujący wpływ na stałość środowiska wewnętrznego (homeostazę). Stąd zaburzenia w ich czynności znajdują odzwierciedlenie w składzie płynów ustrojowych oraz moczu. Diagnostyka chorób układu moczowego opiera się głównie na badaniu tych elementów. Zakres metod badania układu moczowego jest obecnie tak szeroki, że możemy jedynie wskazać na znaczenie niektórych z nich w wykrywaniu powikłań ciążowych.

Możesz również polubić…