Szanowni Państwo,
Aktualnie nie prowadzimy naboru do nowych grup w Ośrodku do odwołania. O ewentualnych zmianach będziemy informowali na bieżąco.
Pozostajemy tylko pod kontaktem mailowym. Pozdrawiamy

Terapia w Ośrodku

Przyjęty i realizowany w Ośrodku autorski program terapii stacjonarnej ma intensywny, indywidualny, kompleksowy i holistyczny charakter. Co to oznacza?

 • Intensywny

  Terapia obejmuje min. 4 tygodniowy pobyt w ośrodku w ramach, którego od poniedziałku do soboty realizowany jest cykl zajęć i warsztatów przed i popołudniowych. Zajęcia odbywają są w kameralnych grupach, przy wykorzystaniu metod aktywizujących, nowoczesnego sprzętu multimedialnego, z Twoim dużym udziałem i pracą własną. Charakter zajęć prowokuje do dyskusji, refleksji i przemyśleń, pomaga w uświadomieniu i nazwaniu swoich lęków, uczuć, problemów, wymaga zaangażowania i czynnego udziału w trakcie trwania samych zajęć oraz aktywności przy wykonywaniu powierzonych zadań i ćwiczeń grupowych czy indywidualnych. Różnorodność form i metod oraz technik pracy prowadzi do pozytywnych rezultatów, pozwala utrzymać dobrą dynamikę pracy, zwiększa motywację, uatrakcyjnia zajęcia terapeutyczne, przełamuje monotonię, umożliwia na bieżąco monitorowanie dokonań, osiągnięć oraz dostosowywanie tempa i kierunku działań i pracy do aktualnych potrzeb. Dzięki aktywnym, praktycznym zajęciom realizowanym przez doświadczonych prowadzących uzyskane i wypracowane efekty są „uszyte na miarę” stanowią pozytywny i wymierny wynik wspólnej ciężkiej pracy Twojej i Twojego terapeuty, dzięki czemu ich efektywność i trwałość jest dużo wyższa!

 • Indywidualny

  Od samego początku pobyt w naszym Ośrodku opiera się na respektowaniu Twoich osobistych potrzeb i możliwości. Rozpoczyna się indywidualną diagnozą medyczną (ocena sprawności psychologicznej, kondycji fizycznej, ogólnego stanu zdrowia, ewentualnie zalecenia dodatkowych badań lub oczyszczania organizmu pod nadzorem lekarza i pielęgniarki). Następnie ustalany jest indywidualny plan terapii obejmujący zarówno udział w zajęciach grupowych jak też w bezpośrednich konsultacjach indywidualnych, w optymalnie dobranych terminach. Program i charakter zajęć, także tych grupowych, będzie angażował Cię do pracy własnej, to od Ciebie i Twojej chęci pomocy sobie będzie zależało na ile uda się osiągnąć zaplanowane rezultaty. Nasi terapeuci zadbają o Twoją motywację, będą czuwać i prowadzić Cię przez proces terapii, będą proponować i ukierunkowywać Twoje działania, zawsze będą służyć radą i pomocą, będą silnym i fachowym wsparciem, ale to Twoje zaangażowanie zadecyduje o sukcesie! Ty sam zdecydujesz również czy uczestniczysz w terapii stacjonarnej czy preferujesz dochodzący styl terapii. Z naszej strony pozostaje tylko sugestia, że pomimo atutów terapii dochodzącej (np.: możliwość nieprzerywania pracy i godzenia życia zawodowego, rodzinnego z realizacją zajęć w Ośrodku) może ona utrudnić i spowolnić proces wychodzenia z problemów i pokonywania zdiagnozowanych trudności. Wsparcie udzielane przez terapeutów niezależnie od wybranej przez Ciebie formy pozwoli na realizację założonego planu, ale istnieje ryzyko, że forma dochodząca może wydłużyć (lub w skrajnych przypadkach uniemożliwić) wypracowanie pożądanych efektów i pokonanie nałogu.

 • Kompleksowy

  Realizując program terapii przyjęty w naszym Ośrodku zdobędziesz nie tylko teoretyczną wiedzę na temat problemu, który Cię dotyka, jego istoty, mechanizmów, etapów, przejawów, skutków itp., dostaniesz także mnóstwo praktycznych i sprawdzonych rad i wskazówek od specjalistów i prowadzących, uświadomisz sobie swoje potencjały i mocne strony, nabędziesz konkretne przygotowanie konieczne do pracy z problemem, pozbędziesz się destruktywnych nawyków i schematów, zdobędziesz nowe praktyczne umiejętności niezbędne do radzenia sobie z kryzysami codziennego życia, nauczysz się jak pracować nad sobą, jak radzić sobie w konkretnych sytuacjach trudnych, gdzie szukać pomocy. Udział w treningach grupowych, współdzielenie pokoi w czasie pobytu, wspólna integracja, grupowe wykonywanie zadań i ćwiczeń, spożywanie posiłków przy wspólnym stole, pomogą Ci w odbudowie relacji interpersonalnych, akceptacji zasad życia społecznego, pozwolą na wymianę doświadczeń, nauczą współodpowiedzialności i dadzą wsparcie w kryzysowych momentach terapii. Na Twoje życzenie możemy zaangażować w terapię Twoich najbliższych, aby wspólnie pomóc Wam odbudować relacje i więzi, rozwiązać Wasze rodzinne trudności i problemy wynikające z utrzymującej się sytuacji patologii.

 • Holistyczny

  Przyjęty w Ośrodku program terapii uwzględnia pracę nad wszystkimi destrukcyjnymi aspektami uzależnienia dotykającymi zarówno Twój umysł, ciało jak też sferę duchową i emocjonalną. Podczas pobytu w Ośrodku będziesz realizował cykl zajęć terapeutycznych umożliwiających pokonanie trudności związanych z uzależnieniem zarówno tych tkwiących w sferze intelektualnej, umysłowej, jak też fizycznej, uczuciowej, społecznej, duchowej. Realizując zajęcia teoretyczne, treningi praktyczne, pracując w grupie i indywidualnie, ćwicząc motywacje, asertywność, ucząc się nazywać, kontrolować i komunikować emocje i odczucia, budować więzi społeczne będziesz usprawniał całego Siebie i uczył się żyć zdrowo.

Decydując się na pobyt w naszym Ośrodku przyjmujesz do wiadomości i zobowiązujesz się do przestrzegania podstawowych norm organizacji pracy grupy tak, aby pobyt w Ośrodku był bezpieczny, komfortowy i przyjemny:

Ogólne zasady pracy w Ośrodku:

 1. Bezwzględnie zobowiązuje się do przychodzenia i uczestniczenia w zajęciach w stanie CAŁKOWITEJ trzeźwości. Będę każdorazowo zgłaszał zaobserwowany fakt wypicia alkoholu, grania, zażycia substancji psychoaktywnych do terapeuty lub na grupie.
 2. Zobowiązuje się do punktualnego, regularnego i aktywnego udziału w zajęciach grupowych i spotkaniach indywidualnych
 3. Zachowam dyskrecję oraz utrzymam w tajemnicy wszystkie informacje o uczestnikach grupy, szczególnie te o charakterze osobistym
 4. W swoich wypowiedziach będę szczery i otwarty, będę mówił o sobie a nie o innych
 5. Nie będę stosował agresji słownej i fizycznej, nie będę oceniał, krytykował oraz przerywał wypowiedzi innym uczestnikom, nawet, jeśli nie będę się zgadzał z ich poglądami
 6. Będę realizował zadania zlecone przez terapeutę oraz udzielał informacji zwrotnych
 7. We wzajemnych kontaktach będę życzliwy, kulturalny i uczciwy
 8. Zgadzam się, żeby podczas zajęć zwracać się do siebie po imieniu
 9. Nie będę zakłócał dynamiki pracy grupy: zobowiązuje się do nieprzynoszenia telefonu komórkowo na zajęcia, nie załatwiania w czasie pracy grupy spraw niezwiązanych z zajęciami, nie wykorzystywania informacji o innych ludziach, dbania o porządek i bezpieczeństwo
 10. Zobowiązuję się do respektowania Regulaminu Ośrodka i zasad kontraktu terapeutycznego

Każda grupa może wprowadzić akceptowane i przyjęte przez wszystkich członków dodatkowe zasady tak, aby wspólna praca była jeszcze skuteczniejsza i komfortowa! Szczegółowy zakres zasad ogólnych, do których przestrzegania będziesz zobowiązany zawiera kontrakt terapeutyczny oraz Regulamin Ośrodka.

Przyjęcie do Prywatnego Ośrodka Terapii w Janowcu następuje po zapoznaniu się i podpisaniu Regulaminu Ośrodka. Kolejnym krokiem jest konsultacja specjalistyczna i opracowanie indywidualnego planu terapii. W zależności od sytuacji i potrzeb konsultacja lekarska przewidziana jest przy przyjęciu osoby do Ośrodka lub w ciągu najbliższych dni jej pobytu. Celem konsultacji jest określenie ogólnej kondycji psycho – fizycznej pacjenta i ukierunkowanie go na dalszy proces terapii prowadzonej przez terapeutę. Na początkowych zajęciach pacjent podpisuje kontrakt terapeutyczny – określający normy i zasady organizujące pobyt i pracę w Ośrodku.

 

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij